Τακτική γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Τακτική γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Συνέρχεται άπαξ ετησίως κατά το μήνα που ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και είναι υποχρεωτική η σύγκλησή της.

 {googleads}

Δείτε σχετικές πληροφορίες στο σύνδεσμο

Τι είναι και πως πρέπει να διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας

Προβλήματα συναίνεσης στις Γενικές Συνελεύσεις