Επιμερισμός δαπανών θέρμανσης σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο τρόπος από τη σύσταση και τον κανονισμό της πολυκατοικίας

Επιμερισμός δαπανών θέρμανσης σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο τρόπος από τη σύσταση και τον κανονισμό της πολυκατοικίας

Επιμερισμός δαπανών θέρμανσης σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο τρόπος από τη σύσταση και τον κανονισμό της πολυκατοικίας

Με βάση την αξία εκάστης διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

{googleads}

Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει εκ νέου μελέτη του μηχανολόγου που θα επιβαρύνει όλους και θα μπέι μια βάση για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας