Έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Συγκαλείται υπό του διαχειριστή ή εφόσον το ζητήσει αριθμός ιδιοκτητών που αντιπροσωπεύει το ¼ των συνολικών ψήφων της πολυκατοικίας. Ως προς την περαιτέρω διαδικασία (πρόσκληση ιδιοκτητών, θέματα ημερησίας διατάξεων κλπ. ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον εκάστοτε κανονισμό)

{googleads}