Πότε είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της συνιδιοκτησίας. 6 κανόνες

Πότε είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της συνιδιοκτησίας. 6 κανόνες

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν προσκληθεί οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε κανονισμό,

β) έχουν ενημερωθεί οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με τα θέματα προς συζήτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε κανονισμό,

γ) συγκεντρώνεται η απαιτούμενη από τον εκάστοτε κανονισμό απαρτία,

Advertisements

{googleads}

δ) η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με την οριζόμενη στον εκάστοτε κανονισμό πλειοψηφία,

ε) περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία είχαν ενημερωθεί οι συνιδιοκτήτες πως θα εισαχθούν προς συζήτηση,

στ) δεν είναι αντίθετη προς διατάξεις του κανονισμού ή του νόμου.