Πότε θεωρέιται νόμιμη η απόφαση της γενικής Συνέλευσης της συνιδιοκτησίας;

Πότε θεωρέιται νόμιμη η απόφαση της γενικής Συνέλευσης της συνιδιοκτησίας;

 

Η απόφαση μιας Γ.Σ. είναι νόμιμη όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Εχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε κανονισμό

β) Εχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε κανονισμό

γ) Συγκεντρώνεται η απαιτούμενη απαρτία που ορίζεται απο τον κανονισμό

{googleads}

Advertisements

δ) Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία που ορίζεται κάθε φορά για τα θέματα που εξετάζονται στον κανονισμό

ε) Συζητούνται θέματα, για τα οποία έχουν ενημερωθεί οι συνιδιοκτήτες πως θα συζητηθούν

στ) και τέλος η απόφαση που προκύπτει δεν είναι αντίθετη ή συγκρουόμενη με το καταστατικό της πολυκατοικίας ή το νόμο.