Πότε χρειάζεται αυξημένη απαρτία ή αυξημένη πλειοψηφία ή ακόμη και τα δυο;

Πότε χρειάζεται αυξημένη απαρτία ή αυξημένη πλειοψηφία ή ακόμη και τα δυο;

Μόνο όταν αυτή ορίζεται ρητώς απο το καταστατικό της πολυκατοικίας ή τον νόμο