Πότε μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας ;

Πότε μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας ;

Πότε μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση πολυκατοικίας ;

Για να προκύψει σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ., θα πρέπει να ζητηθεί είτε απο τον διαχειριστή είτε το ζητήσει αριθμός ιδιοκτητών που αντιπροσωπεύει το 1/4 των συνιδιοκτητών . Όσο αφορά την υπόλοιπη διαδικασία, καθορίζεται απο τον εκάστοτε κανονισμό.

{googleads}