Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης εάν αρνηθεί η διαχείριση να του χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. ή αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών;

Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης εάν αρνηθεί η διαχείριση να του χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. ή αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών;

Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης εάν αρνηθεί η διαχείριση να του χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. ή αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών;

Read More

Στην οικοδομή όπου κατοικώ χρειάζεται να γίνει μία έκτακτη εργασία (π.χ. βάψιμο του κλιμακοστασίου). Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να πληρώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

Στην οικοδομή όπου κατοικώ χρειάζεται να γίνει μία έκτακτη εργασία (π.χ. βάψιμο του κλιμακοστασίου). Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να πληρώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία / δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών. Εάν έστω και ένας διαφωνεί η εργασία δεν μπορεί να γίνει.

Read More

Μπορώ να τοποθετήσω συστήματα παρακολούθησης στην πολυκατοικία και εαν ναι, σε ποιά σημεία;

Μπορώ να τοποθετήσω συστήματα παρακολούθησης στην πολυκατοικία και εαν ναι, σε ποιά σημεία;

Βάση νομοθετικής ρύθμισης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι δυνατή η τοποθέτηση καμερών σε κάποιους χώρους της πολυκατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή έχει ορίσει τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες μπορεί να γίνει τοποθέτηση καμερών στις πολυκατοικίες και είναι οι εξής:

Άρθρο 15

Συγκροτήματα κατοικιών ή γραφείων

Read More

Τι γίνεται αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Τι γίνεται αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Το δυσκολότερο καθήκον ενός διαχειριστή είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων.

Read More

Νομοθετικά έγγραφα και ρυθμίσεις

Νομοθετικά έγγραφα και ρυθμίσεις

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς νόμους με την οικοδομή και τα κοινόχρηστα. Παρακαλώ πατήστε στο νόμο που σας ενδιαφέρει και ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF.

Προσοχή. η συγκεκριμένη κατηγορία δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση νομικές υπηρεσίες και νομική υποστήριξη. Εϊναι καθαρά για ενημερωτικούς λόγους . Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται συγκεκριμένο νομικό πρόβλημα ή κόλλημα θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.

Ιδιοκτησία κατ’ ορόφους
Σχετικά με τη διαίρεση ενός κτιρίου σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων πολυκατοικιών.

Περί  πολεοδομίας
Για τη ρύθμιση σε ιδιαίτερα θέματα της πολυκατοικίας

Νομοθεσία πολεοδομικών διατάξεων
Με την κατάρτιση του Κανονισμού μπορούν να ρυθμίζονται ιδιαίτερα θέματα της πολυκατοικίας.

Σχετικά με τη διηρημένη ιδιοκτησία επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου
Θεσμοθετεί τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Νόμος για  επιβολή υποχρεώσεων δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
Προϋπόθεση για την οικοδομική άδεια αποτελεί η ρύθμιση χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων.

Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή και άλλες διατάξεις
Προϋποθέσεις για σύνταξη  Κανονισμού διοικήσεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας, αντί της παμψηφίας.

Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων του Ταμείου Νομικών
Πλαίσιο για τη ρύθμιση της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

Τεχνικός Κανονισμός για τη κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια με περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες
Κατανομή των δαπανών θέρμανσης θα γίνεται με βάση τη μελέτη θέρμανσης που συντάσσεται από μηχανικό, στην οποία υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας κάθε ιδιοκτησίας, και προσδιορίζονται οι συντελεστές εi (συντελεστής επιβαρύνσεων) και fi (συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης).

Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. Προσθήκη στο Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπ 1985.

Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τους ανελκυστήρες.

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
Συμπληρώνει την παραπάνω ΚΥΑ της 20ης Αυγ 1997

΄Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Ρύθμιση λειτουργίας των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
Επιτρεπόμενα καύσιμα για τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.