Μπορεί να καταστεί αποκλειστική χρήση τμήματος ταράτσας πολυκατοικίας;

Μπορεί να καταστεί αποκλειστική χρήση τμήματος ταράτσας πολυκατοικίας;

Μπορεί να καταστεί αποκλειστική χρήση τμήματος ταράτσας πολυκατοικίας;

Είναι δυνατόν από τη σύσταση και τον κανονισμό να απονέμεται σε έναν συνιδιοκτήτη η αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας της πολυκατοικίας.

Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς στη σύσταση της οροφοκτησίας.

{googleads}

Advertisements