Τι γίνεται αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Τι γίνεται αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Το δυσκολότερο καθήκον ενός διαχειριστή είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων.

Επειδή η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την θεραπεία ο διαχειριστής πρέπει να φροντίζει οι χρεώσεις να είναι καθαρές διαφανείς και αιτιολογημένες. Κάθε απορία πρέπει να επιλύεται άμεσα και πειστικά. Η κατανομή των δαπανών πρέπει να γίνεται όσο είναι δυνατόν ομαλά για να μην παρουσιάζονται μήνες με τεράστιες χρεώσεις και άλλοι με μηδαμινές. Ακόμα ο διαχειριστής πρέπει να είναι ευγενικός αλλά επίμονος όταν ζητάει την έγκαιρη εξόφληση των δαπανών. Όσο η οφειλή συσσωρεύεται, τόσο δυσκολότερη είναι ή είσπραξή της. Αν παρ’ όλα αυτά κάποιος από τους ιδιοκτήτες αρνείται την εξόφληση της οφειλής του, ο διαχειριστής οφείλει να τον παραπέμψει στην συνέλευση των συνιδιοκτητών και να αφήσει αυτήν να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες ενίοτε φτάνουν και στα δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης που δυστροπεί καλείται να εξοφλήσει το ποσό προσαυξημένο με τα έξοδα είσπραξης του, τους τόκους υπερημερίας και την ποινική ρήτρα αν προβλέπεται τέτοια από τον κανονισμό.

Η λύση δυστυχώς πολλές φορές είναι αρχικά μια εξωδικαστική όχληση μέσω της δικηγὀρου που έχει οριστεί απο την πολυκατοικία και στη συνέχεια στην δικαστική οδό που τις περισσότερες φορές καταδικάζει τους κατοίκους. Έχουν εκδικασθεί υποθέσεις που για μεγάλα ποσά γίνεται ακόμη και κατάσχεση ακινήτων. Η πληρωμή των κοινοχρήστων είναι υποχρεωτική και δε χωράει δικαιολογίες ή αρνήσεις.

Πολλές φορές για αντίποινα στους υπολοίπους κάποιοι απειλούν πως δε θα ξαναπληρώσουν κοινόχρηστα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μη πληρωμή κοινοχρήστων δεν έχει καμία σχέση με παραπονα και διαμαρτυρίες του ενοίκου (που μπορεί κατα τα άλλα να είναι δικαιολογημένες). η μη πληρωμή αποτελεί αδίκημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους διαχειριστές.

Advertisements