Είναι δυνατόν να ανατεθεί η διαχείριση πολυκατοικίας σε τρίτο πρόσωπο(φυσικό ή νομικό) άσχετο με την πολυκατοικία; Όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από το καταστατικό, τότε τι διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί;

Είναι δυνατόν να ανατεθεί η διαχείριση πολυκατοικίας σε τρίτο πρόσωπο(φυσικό ή νομικό) άσχετο με την πολυκατοικία; Όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από το καταστατικό, τότε τι διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί;

Τυπικά η ανάθεση της πολυκατοικίας μπορεί να αναληφθεί απο τρίτο πρόσωπο,

μόνο εαν αυτό καταγράφεται ρητώς απο το καταστατικό της πολυκατοικίας.

{googleads}

Εαν αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο και δε παρέχεται αυτή η δυνατότητα απο το καταστατικό, τότε θα πρέπει να αναδειχθεί ένας διαχειριστής απο τη Γ.Σ. τυπικά, ο οποίος όμως, κατόπιν απόφασεις Γ.Σ. , θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει βοηθό εκτέλεσης(εκτελεστικό όργανο αποφάσεων-υποδείξεων). Ο βοηθός αυτός μπορέι να είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Advertisements