Μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος συνιδιοκτήτης απο την συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες;

Μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος συνιδιοκτήτης απο την συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες;

Μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος συνιδιοκτήτης απο την συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες;

 

Αυτό είναι εφικτό μόνο αν παρέχεται η εν λόγω δυνατότητα από το καταστατικό της πολυκατοικίας και μόνο κατα το ποσοστό το οποίο προβλέπεται σε αυτό.

{googleads}