Υποχρέωση διαχειριστών για ανάληψη χρεών διαχειριστή

Υποχρέωση διαχειριστών για ανάληψη χρεών διαχειριστή

Υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα αν διαμένουν ή όχι στην πολυκατοικία, να αναλάβουν χρέη διαχειριστή; Τι προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης; Μπορούν οι ενοικιαστές να γίνουν διαχειριστές; Που κυμαίνεται το κόστος διαχείρισης από εταιρία;

Πρέπει να διαβάσετε τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε για τις απαντήσεις.

Πάντως ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται στον κανονισμό,  μπορείτε με απλή πλειοψηφία της συνέλευσης να αλλάξετε το σημείο αυτό του κανονισμού, και να επιτρέψετε σε μη ιδιοκτήτη να γίνει διαχειριστής έμμισθος ή άμισθος.

Αν κάποιος αρνείται  να γίνει διαχειριστής, δεν είναι καλή ιδέα να τον υποχρεώσετε, επειδή δε θα ενδιαφερθεί. Το ίδιο συμβαίνει αν ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί στην πολυκατοικία. Η λύση  είναι να αναθέσετε την διαχείριση σε μια σωστή εταιρεία. Το κόστος στη περιοχή του νομού Αιτωλοακαρνανίας κείμένεται στα 4 ευρώ το διαμέρισμα εκτός από περιπτώσεις που η προσφορά παραδίδεται λόγω ιδιαιτεροτήτων και μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από τη τιμή σημείου αναφοράς.

Advertisements

Μπορείτε να μας ρωτήσετε για τις υπηρεσίες και την ευελίξία της διαχείρισης των κτιρίων καθώς και τη φιλοσοφία της εργασίας μας.