Συντελεστές επιβάρυνσης του διαμερίσματος εi και fi

Συντελεστές επιβάρυνσης του διαμερίσματος εi και fi

Συντελεστής επιβάρυνσης εi μιας ιδιοκτησίας i ορίζεται ο λόγος της αναλογούσης θερμικής απώλειας Qi προς το άθροισμα των θερμικών απωλειών του κτιρίου ΣQi και αποτελεί τον βασικό συντελεστή με βάση τον οποίο επιμερίζονται οι δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης fλ της ιδιοκτησίας λ ορίζεται ο λόγος Qλ΄/Qλ δηλαδή ο λόγος της θερμότητας που δέχεται όταν (η ιδιοκτησία) είναι κλειστή προς την θερμότητα που δέχεται υπό κανονική λειτουργία. Ο υπολογισμός του συντελεστή αυτού γίνεται κατά προσέγγιση (κατόπιν προτάσεως της επιτροπής που γνωμοδότησε για την ΤΟΤΕΕ 2427/83) βάση διαφόρων άλλων συντελεστών όπως της διέλευσης σωληνώσεων, της θερμομόνωσης, του εμβαδού, της παράπλευρης επιφάνειας κ.α. οι οποίοι εξάρτιουνται από τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας.

Σύντομα θα αναφέρουμε πως οι συντελεστές υπολογίζονται απο τη μελέτη μηχανολόγου μγχανικού στη πολυκατοικία. Αυτή η μελετη λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους για να εξάγει αποτελέσματα. κάποιες απο αυτές είναι η ακάλυπτες επιφάνειες του διαμερίσματος, ο όροφος που είναι, αν είναι ενδιάμεσο ή στην άκρη, αν έχει πιλοτή απο κάτω ή όχι, αν κοιτάζει βόρεια ή νότια κλπ.