Τι είναι και πως πρέπει να διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας

Τι είναι και πως πρέπει να διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας

Τι είναι και πως πρέπει να διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας;

Η Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας είναι το αρμόδιο όργανο για να παίρνονται αποφάσεις που έχουν ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Πολυκατοικίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν. Η γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον τρόπο και τις προθεσμίες που αναφέρονται στον κανονισμό και συνεδριάζει και αποφασίζει με βάση τις πλειοψηφίες που αναφέρονται στον κανονισμό. Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες οποιασδήποτε ιδιοκτησίας στο κτίριο. Οι ψήφοι τους είναι ανάλογοι με το μέγεθος των μεριδίων τους στα χιλιοστά επί του οικοπέδου. Σε κάθε Γενική συνέλευση εκλέγεται πρόεδρος και γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία αναφέρονται οι παρευρισκόμενοι και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Κάθε χρόνο συνήθως η γενική συνέλευση εκλέγει ως διαχειριστή έναν εκ των συνιδιοκτητών με ετήσια θητεία. Πολλές φορές και σε περιπτώσεις που ο διαχειριστής επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει τη θητεία του. Είναι σύνηθες οι ιδιοκτήτες να έχουν ορίσει μια κυκλικήδιαδικασία ανάληψης θητείας έτσι ώστε να εναλασσόνται οι διαχειριστές μιας και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να εκτελέσει κάποιος σωστά τις υποχρεώσεις του διαχειριστή. Είναι επίσης πιθανό λόγω ασυμφωνίας να καταλήξουν να δώσουν τη διαχείριση σε εξωτερικό διαχειριστή-γραφείο διαχείρισης. Παρακάτω αναλύεται περισσότερο το θέμα ανάληψης διαχείρισης.