Ποια είναι η δεσμευτική ισχύς του καταστατικού σύστασης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας ως προς τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών ή των δαπανών θέρμανσης και ανελκυστήρα;

Ποια είναι η δεσμευτική ισχύς του καταστατικού σύστασης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας ως προς τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών ή των δαπανών θέρμανσης και ανελκυστήρα;

Η σύσταση και ο κανονισμός είναι απολύτως δεσμευτικά για τους συνιδιοκτήτες όσο αφορά τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών ή και των δαπανών θέρμανσης και ανελκυστήρα.

Θα πρέπει να καταγραφεί πως δε μπορούν να αφαιρεθούν ή και να αποκλειστούν απο αυτά συνιδιοκτήτες με απόφαση γενικής συνέλευσης.

{googleads}

Για να τροποποιηθεί το καταστατικό και η σύσταση της πολυκατοικίας, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα πρέπει να συνυπογραφεί απο όλους τους ιδιοκτήτες.

Advertisements