Πότε χρειάζεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης της πολικατοικίας;

Πότε χρειάζεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης της πολικατοικίας;

Πότε χρειάζεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης της πολικατοικίας;

Όταν αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση κτιρίων και πολυκατοικιών είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ, ειδικά όταν συμβαίνουν ατυχήματα ή καταστροφές(πυρκαγιά, σεισμός, έκρηξη λέβητα, κακόβουλες πράξεις, αστική ευθύνη διαρροής ύδατος, βραχυκύκλωμα, διάρρευση σωληνώσεων κτλ).

Σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται απο τον κανονισμό να ασφαλίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι από κάθε διαχειριστή. Η άρνηση της ασφάλισης κοινόχρηστων χώρων δεν είναι επιλογή αφού είναι υποχρεωτική από τον κανονισμό(όταν αυτή είναι).Όλο και περισσότερες καινούριες πολυκατοικίες εντάσσουν στον κανονισμό την υποχρεωτική ασφάλιση. Αν αυτό είναι υποχρεωτικό, τότε δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση. Ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι προσεκτικός αφού σε περίπτωση ατυχήματος(υλικές ζημιές, σωματική βλάβη), ο διαχειριστής καλείται να αποζημειώσει για τις καταστροφές.

{googleads}

Advertisements

Παρότι λοιπόν υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, αν συμβεί κάποιο περιστατικό, αυτοί έχουν το νομικό πάτημα να στραφούν έναντι του διαχειριστή για αποζημειώσεις με επίχείρημα την ελλιπή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο διαχειριστής για να αποφύγει αυτή την κατάσταση θα πρέπει να ασφαλίσει το κτίριο και έτσι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις θα καλυφθούν από την ασφάλεια. Βέβαια γνωρίζοντας τη δυσκολία της πρόσθεσης νέων δαπανών στους συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ο διαχειριστής θα βρει αντιδράσεις για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Πως όμως θα καλυφθεί ο διαχειριστής αφού από τη μια αρνούνται την ασφάλιση και από την αλλη ανα πάσα στιγμή μπορούν να ζητήσουν ευθύνες από το διαχειριστή; Μια λύση είναι η σύσταση γενικής συνελέυσεως και η εγγραφή στα πρακτικά της επιθυμίας του διαχειριστή να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που βρει αντιδράσεις, θα πρέπει αυτές να σημειωθούν στα πρακτικά της συνελεύσεως. Με αυτό το τρόπο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μετριάσει τις ευθύνες που του αναλογούν σε περίπτωση καταστροφής και αυτές να βαρύνουν εξίσου όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η πληρωμή του ασφαλιστηρίου γίνεται και από το μισθωτή αν αυτό έχει συμφωνηθεί στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει συνάψει με τον εκμισθωτή.