Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης απόφασης γενικής συνέλευσης;

Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης απόφασης γενικής συνέλευσης;

Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως αυτής στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου απο τη λήψη της.

Μετά απο αυτό το διάστημα, η απόφαση δε μπορεί να αναιρεθεί. {googleads}Λόγος αναίρεσης- ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως μπορέι να γίνει εφόσον αυτή παραβιάζει κατ’ ουσίαν διάταξη νόμου. Συμπληρώνεται πως η χρονική προθεσμία για την ακύρωση απόφασης είναι δεσμευτική και αποκλειστική εκτός και αν αναφερόμαστε σε ρητή παραβίαση του νόμου.