Τι πρέπει να ξέρετε για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Τι πρέπει να ξέρετε για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Την 30/3/2010, με απόφαση των υπουργών οικονομικών  περιβάλλοντος ενέργειας  –  κλιματικής αλλαγής, εγκρίθηκε ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ.

Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό κτιρίου (χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτιριακό κέλυφος  ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις.

Read More

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

“Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας”

Read More

Υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί στο Αγρίνιο

Υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί στο Αγρίνιο

Υπηρεσίες

Δημοτική Επιχ/ση Πολιτιστικής Ανάπτυξης

2641048372

ΕΛΤΑ

2641032467

ΙΚΑ

2641044537

ΟΑΕΔ

2641032343

ΚΤΕΟ

2641022702
2641024901

Συγκοινωνίες

ΚΤΕΛ: Αστικές γραμμές

2641057851

ΚΤΕΛ: Υπεραστικές γραμμές

2641022214

Πρώτες Ανάγκες:

 

Νοσοκομείο Γενικό

2641057333
2641057335

Υπηρεσίες Περιφέρειας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

 

Προϊστάμενος

2641022476

Fax

2641045354

Γραμματεία

2641023211

Διεύθυνση Δασών

 

Δασαρχείο

2641045174

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων

 

Έργων (ΔΕΣΕ)

2641051003

Δικαστήρια – Δικαστικό Μέγαρο

 

Τηλ. Κέντρο

2641057480

Εισαγγελία Πρωτοδικών

 

Εισαγγελέας

2641057489

Μετεωρολογικός Σταθμός

 

Αεροδρόμιο

2641028107

Πυροσβεστική Υπηρεσία

 

Διοικητής

2641028666

Τελωνείο

 

Προϊστάμενος

2641059949

Fax

2641045330

Γραμματεία

2641045332

Ελληνική Αστυνομία

 

Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας

 

Διευθυντής

2641057340

Υποδιευθυντής

2641024417

Fax

2641022343

Αξιωματικός Υπηρεσίας

2641022555

Αστυνομία Ασφαλείας

 

Διοικητής

2641057370

Γραμματεία

2641022520

Αξιωματικός Υπηρεσίας

2641022520

Αστυνομία Τροχαίας

 

Διοικητής

2641023755

Γραμματεία

2641022420

Αξιωματικός Υπηρεσίας

2641023163

Διανομαρχιακές Υπηρεσίες:

 

Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

Αγρονομείο

2641023165

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Γραμματεία

2641029402

Fax

2641029402

Υπηρεσίες

2641022684

Γραφείο Μεταφορών Επικοινωνιών

 

Προϊστάμενος

2641047433

Γραμματεία

2641021171

ΚΤΕΟ

2641022702
2641024901

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Προϊστάμενος

2641059356

Προσωπικό

2641022391

Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης

2641059231

Τμήμα Πολ/μίας & Πολ/μικών Εφαρμογών

 

Προϊστάμενος

2641029903

Γραμματεία

2641022267

Τμήμα Υγείας

2641029403
2641044916

Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων

2641028720
2641028721

Βλάβες

ΔΕΗ

125

Ύδρευσης

2641033541

Πολιτιστικά:

 

Αρχαιολογικοί Χώροι

 

Ναός Διός Στράτου, Αρχαίο θέατρο Στράτου

2641071253

Βιβλιοθήκη Παπαστράτειος

2641022393

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

2641021158

Μουσείο

2641027377

Πνευματικό Κέντρο

2641027451

Παπαστράτειο Μέγαρο

2641024767

Αθλητικά

 

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο

2641031171

Εθνικό Στάδιο

2641028570

Γυμναστική Εταιρία Αγρινίου

2641024767

Όμιλος Αθλητικός “ο Κόνδωρ”

2641032445

Όμιλος Ναυτικός

2641091108

 

Υπουργεία

Υπουργεία

 

 
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ECO-ELASTIΚA ΑΕ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
ΕΔΟΕ ΑΕ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων Ελλάδας
ΚΕΠΕΔ ΑΕ – Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων
ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης
ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ  – Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων
Ενέργεια

Ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.
Ελληνικά Πετρέλαια Α. Ε.
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας
International Energy Agency (IEA)

 

 

Έρευνα για τη Θέρμανση σε 51 ελληνικά κτίρια

Έρευνα για τη Θέρμανση σε 51 ελληνικά κτίρια

Μερικά από τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε 51 κτίρια 6 ελληνικών πόλεων παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και περιγραφή των εγκαταστάσεων συγκεντρώθηκαν για 51 κτίρια, και αναλύθηκαν για να μελετηθεί η επίδραση της θερμομόνωσης του κελύφους, της ηλικίας και της κατάστασης του συστήματος θέρμανσης στην πραγματική ενεργειακή κατανάλωση. Το 89% των κτιρίων χρησιμοποιεί κεντρικό σύστημα θέρμανσης χώρων και το 11% ηλεκτρικά συστήματα. Η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κυμαίνεται μεταξύ 31,6 – 284,6 kWh/m2, με μέση κατανάλωση 110,7 kWh/m2. Περίπου 43% των κτιρίων έχουν κατανάλωση μεγαλύτερη από την μέση τιμή των Ελληνικών καταγραφέντων κτιρίων, ενώ 18% έχουν μεγαλύτερη από την μέση τιμή των Ευρωπαϊκών καταγραφέντων κτιρίων. Από την κατανάλωση θερμικής ενέργειας, η ετήσια εκπομπή αερίων ρύπων ανά πολυκατοικία κυμαίνεται μέχρι 98,3 t για το CO2, 0,19 t για το SO2, 0,06 t για το CO, 0,06 t για το NOx, 0,005 t για το CH4 και 0,002 t για το NMVOC. Η ετήσια εκπομπή στερεών αποβλήτων ανά πολυκατοικία κυμαίνεται μέχρι 0,07 t για τέφρα και μέχρι 0,06 t για ογκώδη απόβλητα. Περίπου 48% των κτιρίων εκπέμπουν περισσότερους αέριους ρύπους και στερεά απόβλητα από τις μέσες τιμές των Ελληνικών καταγραφέντων κτιρίων.

Read More

Εξοικονόμηση ενέργειας για Θέρμανση διαμερισμάτων και κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας για Θέρμανση διαμερισμάτων και κτιρίων

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση χώρων μπορούν να προσφέρουν οι παρακάτω συμβουλές του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

  • Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με καλύμματα, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.
  • Να  αερίζετε τον χώρο σας, αλλά όχι υπερβολικά
  • Αν το κτήριό σας δεν διαθέτει θερμομόνωση φροντίστε να το μονώσετε. Μπορείτε έτσι να πετύχετε 15~40% εξοικονόμηση ενέργειας.
Εξοικονόμιση ενέργειας για κατοικίες

Εξοικονόμιση ενέργειας για κατοικίες

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου έχει η χρήση τεχνικών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίμα, επιδιώκει την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών εσωτερικής άνεσης, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πηγών και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Βασικές τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν:

η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους

τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού (συστημάτων ηλιοπροστασίας και φυσικού και υβριδικού αερισμού αναλόγως των συνθηκών και της εποχής) και

τα συστήματα φυσικού φωτισμού

Read More