Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτηρίου.

Η εντολή στον διαχειριστή δίδεται από την συνέλευση των συνιδιοκτητών, που συγκαλείται σύμφωνα με τον κανονισμό και το αντικείμενο της εντολής αυτής δηλαδή οι αρμοδιότητες του διαχειριστή προσδιορίζονται επίσης από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε γενικές γραμμές όμως οι αρμοδιότητες αυτές είναι: Εξόφληση όλων των λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών , όπως ΔΕΗ, ύδρευσης, καθαριότητας, πετρελαίου κλπ. Επίβλεψη των τακτικών (π.χ. καθαριότητα) και εκτάκτων εργασιών (π.χ. επισκευή των βλαβών) στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτηρίου. Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε διαμέρισμα χωριστά, ανάλογα με τα χιλιοστά συμμετοχής του. Είσπραξη των οφειλών των διαμερισμάτων.

Read More

Ποια είναι η ερμηνεία του καταστατικού και κατα πόσο αποτελεί δέσμευση για τους ιδιοκτήτες

Ποια είναι η ερμηνεία του καταστατικού και κατα πόσο αποτελεί δέσμευση για τους ιδιοκτήτες

Ποια είναι η ερμηνεία του καταστατικού και κατα πόσο αποτελεί δέσμευση για τους ιδιοκτήτες;

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι ο καταστατικός χάρτης της οροφοκτησίας. Δηλαδή έχει ισχύ νόμου για όλους τους ιδιοκτήτες των κατοικιών μιας πολυκατοικίας. Ο κανονισμός έρχεται να συμπληρώσει και να επαυξήσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει το καταστατικό να συμφωνεί με τη νομοθεσία και να μην είναι υπεράνω αυτής για να έχει νομική ισχύ. Αφού λοιπόν έχει νομική ισχύ, είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες που κατέχουν διαμερίσματα αλλά και για αυτούς που θα αποκτήσουν αργότερα. 

Παραλαβή πετρελαίου από τον Προμηθευτή

Παραλαβή πετρελαίου από τον Προμηθευτή

Η παραλαβή πετρελαίου από τον διαχειριστή είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έγκειται προσοχής. Πολλές φορές και λόγω άγνοιας ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να μετρήσει σωστά τις ποσότητες που παραλαμβάνει καθώς και ξεχνάει να προμετρήσει το πετρέλαιο πριν τη παραλαβή. Συνήθως ακόμη και οι διαχειριστές που έιναι οργανωμένοι συνήθως αλλάζουν τη διαδικασία μέτρησης πετρελαίου είτε αυτό οφείλεται στην αλλαγή προμηθευτή(κάθε προμηθευτής μπορεί να έχει δικό του τρόπο μέτρησης), είτε αμελεί να τηρήσει κάποιες διαδικασίες(λόγω κούρασης, λόγω καθυστέρησης να εμφανιστεί αφήνωντας κάποιον αλλον κτλ).

Η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση των τιμών δε επιτρέπει να γίνονται λάθη στη ποσότητα αλλά και την ποιότητα του πετρελαίου. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνουμε την αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλου και τυπικής διαδικασίας στην παραλαβή πετρελαίου. Μια τυπική διαδικασία είναι η εξής:

Read More

Ερωτήσεις Καταστατικού Γενικής Συνέλευσης

Ερωτήσεις Καταστατικού Γενικής Συνέλευσης

 

Ποια είναι η ερμηνεία του καταστατικού και κατα πόσο αποτελεί δέσμευση για τους ιδιοκτήτες;

Ποια είναι η δεσμευτική ισχύς του καταστατικού σύστασης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας ως προς τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών ή των δαπανών θέρμανσης και ανελκυστήρα;

Read More