Τα κοινόχρηστα έξοδα στην φορολογική δήλωση

Τα κοινόχρηστα έξοδα στην φορολογική δήλωση

Από το 2010 το ποσό των κοινοχρήστων που πληρώνει ο κάθε ένοικος μπορεί να δικαιολογηθεί ώς δαπάνη στην εφορία. Τα έξοδα που είναι δυνατόν να δηλώσουμε στη φορολογική δήλωση είναι εκείνα τα ποσά των κοινοχρήστων(για τα οποία ο διαχειριστής έχει θεωρημένη απόδειξη). Εξαιρούνται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και της Ύδρευσης.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι υπεύθυνος για την έκδοση και χορήγηση συγκεντρωτικής κατάστασης για κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή (εξαρτάται απο το είδος της δαπάνης και ποιόν βαραίνει), στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες του έτους με τον αριθμό της απόδειξης ή του τιμολογίου της καθεμίας, το συνολικό ποσό της απόδειξης και το ποσό που επιβαρύνεται το διαμέρισμα ξεχωριστά. Με αυτό το τρόπο θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώνει τα ποσά στην εφορία.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα της βεβαίωσης που πρέπει να ετοιμάσει ο διαχειριστής