Νομοθεσία Πολυκατοικιών

law small

faq small

ads

 

Stay Connected

Join our mailing list and stay informed of all the lasted news and blog posts!

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες της επιχείρησης μας είναι :

 • Έκδοσης κοινοχρήστων δαπανών 
  • Βασική έκδοση δαπανών βάσει του πίνκα χιλιοστών από των μηψανικό
  • Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης βάσει στοιχείων που προκύπτουν από τα τετραγωνικά 
  • Ειδικές περιπτώσεις και εξειδικευμένες κατανομές δαπανών σε περιπτώσεις που δεν είναι κοινές 
  • Διαμόρφωση της πλατφόρμας μας βάσει των απαιτήσεών σας 
 • Διαχείριση πολυκατοικιών 
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης και έκδοσης δαπανών 
 • Αίτήσεις επιδόματος θέρμανσης 
  • εισαγωγή αρχείου πολυκατοικίας από τη πλευρά της διαχείρισης
  • Εισαγωγή ατομικών αιτήσεων και ενημέρωση για τα επιδόματα 
 • Εντυπα συμπληρωματικά για την οργάνωση του διαχειριστή 
 • Νομική συμβουλευτική και νομική κάλυψη για θέματα πολυκατοικιών
 • Συνεργεία για την αποκατἀσταση βλαβών στα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και στα κτιριακά θέματα(συντήρηση κτιρίων)

 

Site Disclaimer

To περιεχόμενο ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία.Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του συμβούλου.  


το περιεχόμενο ανήκει (C) στους ιδιοκτήτες.

Contact Us

Get Social

Newsletter Subscribe