Νομοθεσία Πολυκατοικιών

law small

faq small

ads

 

Stay Connected

Join our mailing list and stay informed of all the lasted news and blog posts!

 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν ότι  όλες οι πληροφορίες διατίθενται  στους χρήστες  με σκοπό τη πληροφόρηση και δεδομένου ότι οι επισκέπτες της δεν θα εξαρτώνται από αυτές σε ρεαλιστικές και πραγματικές καταστάσεις. 

Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του συμβούλου. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιζητά συγκεκριμένη  θέση για κάθε ξεχωριστή περίπτωση και κατάσταση.  Καθ’ όσον αφορά την εταιρεία, διαχειριστικές συμβουλές  παρέχεται κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας/ αιτήματος και αποτελεί αμειβόμενη παροχή.

 

Site Disclaimer

To περιεχόμενο ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία.Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του συμβούλου.  


το περιεχόμενο ανήκει (C) στους ιδιοκτήτες.

Contact Us

Get Social

Newsletter Subscribe