O διαδικτυακός τόπος της Επιχείρησης
Μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Παραλαβή πετρελαίου από τον Προμηθευτή

Παραλαβή πετρελαίου από τον Προμηθευτή
July 26, 2012 giannisgiat_mxup501y

Η παραλαβή πετρελαίου από τον διαχειριστή είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έγκειται προσοχής. Πολλές φορές και λόγω άγνοιας ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να μετρήσει σωστά τις ποσότητες που παραλαμβάνει καθώς και ξεχνάει να προμετρήσει το πετρέλαιο πριν τη παραλαβή. Συνήθως ακόμη και οι διαχειριστές που έιναι οργανωμένοι συνήθως αλλάζουν τη διαδικασία μέτρησης πετρελαίου είτε αυτό οφείλεται στην αλλαγή προμηθευτή(κάθε προμηθευτής μπορεί να έχει δικό του τρόπο μέτρησης), είτε αμελεί να τηρήσει κάποιες διαδικασίες(λόγω κούρασης, λόγω καθυστέρησης να εμφανιστεί αφήνωντας κάποιον αλλον κτλ).

Η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση των τιμών δε επιτρέπει να γίνονται λάθη στη ποσότητα αλλά και την ποιότητα του πετρελαίου. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνουμε την αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλου και τυπικής διαδικασίας στην παραλαβή πετρελαίου. Μια τυπική διαδικασία είναι η εξής:

 • Ζητάμε απαραιτήτως, από τον συντηρητή η τον υδραυλικό της πολυκατοικίας, να μας εγκαταστήσει αξιόπιστο και ασφαλές μόνιμο σύστημα ενδείξεων του αποθέματος της δεξαμενής μας. Είναι πολύ απλό και μικρή η δαπάνη μια και καλή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχόμαστε το τρόπο μέτρησης που προτείνει ο μεταφορέας κάθε φορά που παραλαμβάνουμε πετρέλαιο.
 • Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης, είναι η μέθοδος προμέτρησης – επιμέτρησης της στάθμης της δεξαμενής σας με τους δείκτες που έχετε εγκαταστήσει και έχετε επιβεβαιώσει διαχρονικά την ακρίβειά τους, ή με το κλασικό μεταλλικό μέτρο ή βέργα μέτρησης. Έχει παρατηρηθεί πως κατά την ελλειμματική παράδοση, η ποσότητα πετρελαίου μετριέται μέσω αναξιόπιστων η πειραγμένων μετρητών του βυτιοφόρου, ή παραπλάνησης των δεικτών στάθμης της δεξαμενής σας ή άλλων αυτοσχέδιων μεθόδων.
 • Επίσης είναι κρίσιμο να έχει γίνει σωστή και έγκυρη ογκομέτρηση της δεξαμενής καυσίμου με την έκδοση πιστοποιητικού. Έτσι θα είστε ακριβής στους υπολογισμούς σας.
  • Στη περίπτωση χρήσης του δικού σας μεταλλικού μέτρου ή βέργας μέτρησης και βεβαιώστε την έγκυρη και σωστή διαβάθμιση.
   1. Βεβαιωθείτε ότι στην προμέτρηση το μέτρο ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής.
   2. Ελέγχετε ώστε το μέτρο να μην λυγίζει και ότι κατά την επιμέτρηση τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στη δεξαμενή, παράλληλα σε μία γωνία ή με τρόπο που να επιβεβαιώνει τη κατακόρυφη κλίση.
   3. Να τοποθετείται το μέτρο στο ίδιο περίπου σημείο και στην προμέτρηση και μετά στην επιμέτρηση.
   4. Για να κάνετε ασφαλή επιμέτρηση πρέπει να περιμένετε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης, έτσι ώστε να ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου και να εξέλθει ο τυχόν αέρας που εισήλθε από τη σωλήνα του βυτίου.
   5. Πρέπει να γνωρίζετε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής σας για να μπορείτε να υπολογίσετε σωστά τον όγκο του καυσίμου ανά εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Όπως δηλώσαμε και πιο πάνω, θα πρέπει να έχει μετρηθεί και να σας εκδοθεί πιστοποιητικό. Αν η δεξαμενή σας είναι ορθογώνια χρησιμοποιήστε τον τύπο: Ποσότητα (ανά εκ. Ύψους, σε λίτρα)= Μήκος (σε εκ.) χ Πλάτος (σε εκ.): 1000

  • Στη περίπτωση μέτρησης μέσω του μετρητή του μεταφορέα θα πρέπει να προσέχετε τα εξής:
   1. Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάζει εξ’ ολοκλήρου στη δεξαμενή σας. Αυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ο μετρητής του βυτιοφόρου θα έχει μετρήσει το πετρέλαιο που έχει περάσει στη μάνικα, χωρίς όμως να το έχει αδειάσει στη δεξαμενή σας.
   2. Ρωτήστε και στο τέλος της παράδοσης, όταν προστίθεται αέρας για να αδειάσει η μάνικα, προσέξτε να μη «γράφει» ο μετρητής. Αν η ειδική βαλβίδα εξαέρωσης που βρίσκεται δίπλα στο μετρητή του βυτίου είναι κλειστή, τότε, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής πετρελαίου – και ιδιαίτερα στη διαδικασία του αδειάσματος της μάνικας στο τέλος της παράδοσης – ο μετρητής δε «γράφει» μόνο τη ροή του πετρελαίου αλλά και τη ροή του αέρα.
   3. Συμβουλευτείτε το μετρητή του βυτιοφόρου μόνο ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης και ακολουθήστε τη ασφαλή σας μέθοδο της προμέτρησης και επιμέτρησης της δεξαμενής η και με τη χρήση του μη ευλύγιστου μέτρου.

Να είστε παρόντες κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ πελάτη και μεταφορέα.

Δεν υπάρχει τρόπος εξακρίβωσης της ποσότητας του ιζήματος στον πυθμένα της δεξαμενής. Παρακολουθήστε όσο πιο κοντά μπορείτε τη διαδικασία καθαρισμού της δεξαμενής και καλό είναι να γνωρίζετε και να συνεννοηθείτε αν είναι μεγάλη η ποσότητα που υπάρχει στην δεξαμενή σας πριν τον καθαρισμό της.

Σημασία έχει να τηρείται η παραπάνω διαδικασία οποιαδήποτε και αν είναι η συμπεριφορά ή ο τρόπος του μεταφορέα. Οι διαδικασία θα πρέπει να διεκπαραιώνεται με την καταγραφή των προμετρήσεων και επιμέτρησεων στο δελτίο αποστολής.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε προσεκτική επιλογή των εταιρειών παροχής πετρελαίου. Σε αυτό δεν υπάρχουν κριτήρια παρά μόνο η εταιρική φήμη και η εξυπηρέτηση κατα την παράδοση.Θα ήταν καλό αν έχετε σταθερό προμηθευτή να κρατήσετε δείγμα του πετρελαίου σε ένα μπουκάλι για περαιτέρω εξέταση της ποιότητας.