Νομοθεσία Πολυκατοικιών

law small

faq small

ads

 
ΦΌΡΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ DATAEXPRESS
Δίευθυνση
Κωδικός Πολ/κίας
Μήνας
Email:

ΛΟΙΠΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
2.ΝΕΡΟ
3.ΔΕΗ
4.ΕΙΔΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ
5.ΑΠΕΝ/ΣΗ
6.ΑΠΟΧ/ΣΗ
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. ΚΑΥΣΙΜΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Site Disclaimer

To περιεχόμενο ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία.Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του συμβούλου.  


το περιεχόμενο ανήκει (C) στους ιδιοκτήτες.

Contact Us

Get Social

Newsletter Subscribe