Τι είναι Οροφοκτησία – κάθετη ιδιοκτησία;

Τι είναι Οροφοκτησία – κάθετη ιδιοκτησία;

Τι είναι Οροφοκτησία – κάθετη ιδιοκτησία;

Η κατασκευή πολυκατοικιών λύνει τις στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού. Η συγκατοίκηση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα .

 Συχνά προκύπτουν αντιδικίες και τρόπος επίλυσης τους είναι να φθάσουν πολλές φορές στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η ιδιοκτησία που ανήκει στον καθένα από τους ιδιοκτήτες έχει θεσμοθετηθεί με νόμο, συνιδιοκτησία κατά ορόφους ή «οριζόντια ιδιοκτησία».Οριζόντια ιδιοκτησία είναι όταν κάθε διαμέρισμα κατέχει ποσοστό επί του οικοπέδου σε κοινό οικόπεδο σε μια πολυκατοικία Χ ορόφων (Οι κατοικίες βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη με το οικόπεδο) Στην κάθετη ιδιοκτησία έχουμε μεζονέτες ή μονοκατοικίες κτισμένες στο ίδιο οικόπεδο με ποσοστό ιδιοκτησίας στο συνολικό οικόπεδο(συνήθως προέρχεται από συνένωση οικοπέδων για να είναι οικοδομήσιμο) ο καθένας έχει αποκλειστική χρήση της κατοικίας του πιθανόν τμήματος κήπου , θέσης στάθμευσης αλλά δε μπορεί να κόψει ένα κομμάτι οικόπεδο και να κάνει ό,τι θέλει. Με λίγα λόγια είναι κτιριακά κτίσματα σε κοινό οικόπεδο με ποσοστό ιδιοκτησίας επί αυτού τα μεν σε οριζόντια διάταξη τα δε σε κάθετη. Τι πρέπει να γίνει για να λειτουργίσει η συνιδιοκτησία; Η συνιδιοκτησία υποχρεώνει στην ύπαρξη οργάνων που είναι ο Διαχειριστής και η Γενική Συνέλευση. Αυτά ορίζονται γενικά με νόμο που έχει κατατεθεί και είναι διαθέσιμος στην ενότητα νομοθεσία του ιστοτοπού μας, αλλά και ειδικότερα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας που έχει υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους και έχει κατατεθεί στο υποθηκοφυλακείο (αποτελεί μέρος της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας). Κάθε διαχειριστής πρέπει να έχει ένα αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, αλλά και να διαθέτει κατάλογο των ονομάτων των κατοικούντων στην πολυκατοικία, ιδιοκτητών και ενοικιαστών.