Νομοθεσία Πολυκατοικιών

law small

faq small

ads

 

Stay Connected

Join our mailing list and stay informed of all the lasted news and blog posts!

Το θέμα της αυτονόμησης είναι σύνθετο και συνήθως οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι κατατοπιστικές. Ο ένοικος-ιδιοκτήτης θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά απο ενέργειες:

1. θα πρέπει να διαβάσει το καταστατικό και να δει αν έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Αν το καταστατικό δεν τον καλύπτει θα πρέπει να φέρει το θέμα στη Γ.Σ. και να αιτηθεί κάτι τέτοιο. Το αγκάθι στην αυτονομία είναι :

Να βρει χώρο να εγκαταστήσει τον αυτόνομο λέβητα που σε καμία περίπτωση δε μπορέι να είναι σε κοινόχρηστο χώρο. 

Αν είναι σε κοινόχρηστο χώρο θα πρέπει να πάρει άδεια απο την Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός βέβαια εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται και επιτρέπεται ρητά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Ακόμη και αν πάρει άδεια για εγκατάσταση, θα πρέπει να ελέγξει μαζί με τον εγκαταστάτη τις προδιαγραφές εγκατάτασης. Για κάποιους λέβητες χρειάζεται π.χ. τοιχείο τούβλου, μια έλάχιστη απόσταση, μόνωση κλπ

Στο θέμα της συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης :

Παραμένεις υπόχρεος εις ολόκληρο, όσον αφορά την συμμετοχή σου στις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του κοινόχρηστου συστήματος θέρμανσης.

Για τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου αν η συνέλευση των συνιδιοκτητών δεν δέχεται την ολοκληρωτική απαλλαγή σου, μπορείς σε πρώτη φάση να επιδιώξεις: Αν δεν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να σου αναγνωριστεί τουλάχιστον το ευεργέτημα (έκπτωση) που προβλέπει ο κανονισμός για τα κλειστά διαμερίσματα. Αν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να πληρώνεις μόνο το πάγιο θέρμανσης εάν ο κανονισμός προβλέπει τέτοιο.

Προσοχή: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα όσο αφορά την ολοκληρωτική απαλλαγή σου. Θα πρέπει εφόσον συμφωνήσει η Γ.Σ. να γίνει εκ νέου μελέτη της θέρμανσης και να επιμεριστουν ξανά τα χιλιοστα εφόσον το διαμέρισμα που αυτονομήθηκε δε μπορεί πλεον να υπολογίζεται. Θα χρειαστεί μόνωση των σωληνώσεων και απομόνωση απο την κεντρική θέρμανση. Η μελέτη πρέπει να πληρωθεί από όλους τους ιδιοκτήτες αφού αφορά πάλι εις όλον τη πολυκατοικία εκτός και αν συμφωνηθεί να μην επιβαρυνθούν και τη πληηρώσει ο ενδιαφερόμενος.

Αν καταφύγει σε δικαστήριο για να απαλλαγείς εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση συμμετοχής στην δαπάνη αγοράς πετρελαίου μπορεί να δικαιωθείς(φυσικά τηρώντας όλα τα παραπάνω και με το αντίστοιχο τίμημα). 

 

 

Site Disclaimer

To περιεχόμενο ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία.Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του συμβούλου.  


το περιεχόμενο ανήκει (C) στους ιδιοκτήτες.

Contact Us

Get Social

Newsletter Subscribe