O διαδικτυακός τόπος της Επιχείρησης
Μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Επίδομα Θέρμανσης. Πως γίνεται ο υπολογισμός;

Επίδομα Θέρμανσης. Πως γίνεται ο υπολογισμός;
November 2, 2012 giannisgiat_mxup501y

Σε ό,τι αφορά τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, η επιστροφή του φόρου θα δίνεται για τα πρώτα 120 τετραγωνικά. Δηλαδή ακόμη αν κάποιος πληρεί το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο αλλά η κατοικία του είναι 140 τετραγωνικά θα περιοριστεί η επιστροφή στο 85% του συνόλου (120/140=85%).Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και του 2013 είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 10% ή περίπου 30 εκατ. ευρώ θα διατεθεί απευθείας με κοινωνικά κριτήρια σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως είναι για παράδειγμα οι άνεργοι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της κατανάλωσης πετρελαίου.   

Για τους υπόλοιπους πολίτες η επιστροφή φόρου θα γίνει ανάλογα τη γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται η κύρια κατοικία τους (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) και θα εξαρτάται από την συνολική ετήσια (σεζόν) κατανάλωση.
Ειδικότερα, οσοι ανήκουν στην Α΄ζώνη, δηλαδή η κατοικία τους βρίσκεται στο νομό Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Δράμα θα μπορούν να λάβουν επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για μέχρι 3.000 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιστροφή μπορεί να φθάσει έως και τα 994 ευρώ. Αυτό προκύπτει ως εξής. Στα χίλια λίτρα ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 412 ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει ότι η εξίσωση θα γίνει στο 80% του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή στα 329,6 ευρώ το χιλιόλιτρο. Πέρυσι ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 60 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αρα η επιστροφή θα 270 ευρώ ανά χιλιόλιτρο (329,6-60= 269,6 ευρώ). Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται ΦΠΑ 23% αρα το τελικό ποσό επιστροφή ανά χίλια λίτρα είναι 331,6 ευρώ. Συνολικά δηλαδή για τα 3.000 λίτρα ο δικαιούχος των Γρεβενών μπορεί να λάβει επιστροφή φόρου έως 994 ευρώ. Ερωτηματικό παραμένει πάντως άν θα επιστρέφεται το σύνολο του ΦΠΑ ή μέρος του 23%.
Οσοι ανήκουν στη Β΄ζώνη, δηλαδή οι υπόλοιποι νομοί Μακεδονίας, οι νομοί της Θράκης, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Ευρυτανίας και της Αρκαδίας η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου θα είναι έως 1.800 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή μπορεί να φθάσει έως και τα 596 ευρώ εφόσον φυσικά αποφασιστεί να επιστρέφεται το σύνολο του ΦΠΑ.
Οσοι ανήκουν στη Γ΄ζώνη, δηλαδή στους υπόλοιπους νομούς της Στερεάς Ελλάδας, την Αττική, την Κορινθία και την Ηλεία η επιστροφή του φόρου θα είναι για μέχρι 1.000 λίτρα κατανάλωση ή 331 ευρώ σε χρηματική αξία, ενώ τέλος στους κατοίκους της Δ΄ζώνης (Αχαΐα, Λακωνία, Αργολίδα, Μεσσηνία και Νησιωτική Ελλάδα) η επιστροφή θα αντιστοιχεί σε μέχρι 600 λίτρα κατανάλωση, δηλαδή σε περίπου 200 ευρώ.
Η επιστροφή του φόρου θα γίνει με την εξής διαδικασία: Οι πολίτες θα υποβάλλουν μία αίτηση ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και θα πληροφορούνται αυτόματα αν δικαιούνται ή όχι να λάβουν επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο που προορίζεται για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.
Στη συνέχεια και μόλις λάβουν το «πράσινο» φως από το υπουργείο Οικονομικών ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα τους γνωστοποιείται ένας κωδικός αριθμός πρωτοκόλλου που θα αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των λίτρων για τα οποία δικαιούνται να λάβουν επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (3.000 λίτρα για την Α΄Ζώνη, 1.800 λίτρα για τη Β΄Ζώνη, 1.000 λίτρα για τη Γ΄Ζώνη και 600 λίτρα για τη Δ΄Ζώνη).
Οι πολίτες όταν θα καλούν την εταιρεία που θα τους προμηθεύσει με το πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους θα της γνωστοποιούν τον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει χορηγηθεί μέσω της εφαρμογής της ΓΓΠΣ που συμπλήρωσαν την αίτηση. Στη συνέχεια θα πληρώνουν το πετρέλαιο με το σύνολο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δηλαδή με τα 330 ευρώ ανά χίλια λίτρα συν ΦΠΑ και στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών θα πιστώνει τη διαφορά του φόρου το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει αναγραφεί στην αρχική αίτηση επιστροφής.
Για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών θα γίνεται επιμερισμός των λίτρων αγοράς πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα χιλιοστά των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών και όσοι είναι δικαιούχοι θα λαμβάνουν επιστροφή φόρου. Δηλαδή ο διαχειριστής θα πληρώνει κανονικά το πετρέλαιο με το 80% του φόρου και θα χρεώνει στον κάθε ενοικο των διαμερισμάτων το σύνολο της επιβάρυνσης με βάση τα χιλιοστά ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια ο ένοικος θα χρησιμοποιεί την απόδειξη των κοινοχρήστων για να μπορέσει να λάβει την επιστροφή του φόρου αν είναι δικαιούχος. Η αναλυτική διαδικασία πάντως θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες.